18.5.2010 AMK-asiaa kirjoittajavieraassa

Kirjoitin TS:n kirjoittajavieraaseen AMK-järjestelmän kehittämisestä.

 

Ammattikorkeakoulut tehneet runsaasti rakenteellisia uudistuksia
 
Maamme ammattikorkeakoulut ovat tehneet viimeisten vuosien aikana neljä fuusiota, lakkauttaneet tai ovat lakkauttamassa yhteensä 43 sivutoimipistettä sekä organisoivat uudestaan vähintään 60 koulutusohjelmaa. Koulutusohjelmauudistukset saavat lähivuosina jatkoa.
 
Turun AMK teki fuusion jo kymmenen vuotta sitten Varsinais-Suomen AMK:n kanssa. Tampereella vastaava uudistus toteutettiin vasta tämän vuoden alussa, kun Pirkanmaan ja Tampereen AMK:t liittyivät yhteen. Lisäksi Turussa on tehty päätökset kuuden sivutoimipisteen nuorten koulutuksen lakkaamisesta. Tämän lisäksi ruotsinkielinen koulutus on siirretty nykyiseen Yrkeshögskolan Noviaan. Merkittävä seikka on myös, että Turun AMK ryhtyy neuvottelemaan Diakin viestinnän koulutuksen jatkamisesta. Näin Turun AMK on osoittanut elinkelpoisuutensa myös tulevia ratkaisuja tehtäessä.
 
Laaja-alainen perustutkinto
 
Opetusministeriö valmistelee yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa laajaa koulutusohjelmauudistusta. Perustutkintoon johtavien koulutusohjelmien tulisi perustua ammattikorkeakoulujen yhteisiin näkemyksiin ja olla laajasti ammattikorkeakouluissa sovellettuja. Koulutusohjelmien ja tutkintonimikkeiden määrää tulisi vähentää. Laaja-alaiset perustutkinnot ja entistä vähemmät tutkintonimikkeet auttaisivat valmistuneita muuttuvilla työmarkkinoilla ja työnantajia tunnistamaan tutkintonimikkeet.
 
Koulutusohjelmauudistusta ei ole vielä kaikilla aloilla viety läpi riittävän syvällisesti. Tässä valmistelutyössä tulisi ottaa huomioon kansainvälinen vertailtavuus sekä työelämän tarve. Maamme verrattain laaja kansainvälinen kauppa sekä työmarkkinat edellyttävät kansainvälisiä käytäntöjä myös koulutusrakenteessa.
 
Maisteri-nimike ammattikorkeakouluihin
 
Ammattikorkeakoulujen ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneille tulisi myöntää maisteri (amk) -nimike, joka parantaisi koulutuksen vetovoimaa ja tunnettuutta sekä auttaisi valmistuneita osoittamaan kelpoisuutensa työmarkkinoilla. Englanniksi asia on ollut jo useita vuosia kunnossa, sillä virallisessa käytössä ovat olleet esimerkiksi Master of Business Administration ja Master of Engineering -nimikkeet. Nämä pitäisi pystyä nyt kääntämään suomeksi.
 
Laajuudeltaan ylempi AMK-tutkinto on 300 opintopistettä. Lisäksi vaatimuksena on kolmen vuoden työkokemus. Siten koulutus työkokemuksen kanssa on jopa kansainvälistä master-tasoa laajempi. Yhtenäinen tasoa kuvaava tutkintonimike auttaisi työnantajaa tunnistamaan koulutuksen vaativuuden ja laajuuden.
 
Jokaisessa ammattikorkeakoulussa kullakin koulutusalalla tulisi olla koulutuksellisten umpiperien poistamiseksi vähintään yksi laaja-alainen ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutusohjelma, johon kaikki perustutkinnon suorittaneet voisivat hakeutua. Näin hakukelpoisten ja soveltuvien hakijoiden joukko saataisiin riittävän suureksi sekä tätä koulutusta voitaisiin kehittää laadukkaaksi ja tunnetuksi.
 
Niko Aaltonen
 
Turun AMK:n valtuuskunnan puheenjohtaja
Julkaistu kohteessa Yleistä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Uusimmat blogissa