27.3.2011 Työelämän tasa-arvo

Ohessa kannanotto ajankohtaisesta aiheesta. Asiaa voidaan edistää hallitusohjelmaa muodostettaessa. Jos tahtoa löytyy!

Työelämän tasa-arvossa
paljon parantamisen varaa

Turun Sanomat 27.3 2011 02:35:55

Vuodesta 1986 voimassa ollut laki naisten ja miesten tasa-arvosta velvoittaa työnantajia ja viranomaisia edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä. Naisille ja miehille pitää taata yhdenvertaiset mahdollisuudet edetä urallaan ja työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista tulee helpottaa. Lain mukaan työnantajan velvollisuutena on edistää tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa.

Vuonna 2006 käynnistyneen samapalkkaisuusohjelman tavoitteena on kaventaa sukupuolten palkkaero 15 prosenttiin vuoteen 2015. Helmikuussa julkaistun samapalkkaisuusohjelman raportin perusteella palkkaero on viime vuosina kaventunut hieman yli prosenttiyksiköllä. Naisten ja miesten palkkaeroa ei ole siis saatu korjattua lähellekään tavoitteiden mukaisesti.

Samapalkkaisuusohjelmaa on jatkettava tulevalla hallituskaudella ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi on keinoina korostettava jatkossa sopimuspolitiikkaa ja naisten urakehityksen tukemista, joista jälkimmäinen onnistuu vanhempainvapaajärjestelmän uudistamisella ns. 6+6+6 –mallilla. Mallin mukaan kummallekin vanhemmalle kuuluu yksilöllinen kuuden kuukauden pituinen vapaajakso, ja yksi jakso on vanhempien vapaasti jaettavissa. Uudistus on toteutettava heti tulevan hallituskauden alussa.

Tradenomiliitto TRAL ry:n jäsentutkimuksen mukaan miestradenomien keskiarvopalkka on 636 euroa naistradenomien keskiarvopalkkaa suurempi. Osan palkkaerosta selittää miesten ja naisten väliset erot työelämään sijoittumisessa, osa kuitenkin jää ns. selittämättömäksi tekijäksi. Eri asematasoille sijoittuminenkin on oikeastaan vain havainto, ei selitys.

Mistä ero työelämään sijoittumisessa johtuu? Onko siinä sisäänrakennettuna tasa-arvon vastaisuutta? Johtuuko ero kenties miesten ja naisten osaamisen erilaisesta arvostuksesta sekä perhevapaiden pitämisestä ja niistä aiheutuvien kustannusten epätasaisesta jakautumisesta?

Tasa-arvolainsäädännön toimivuudesta ja perhevapaajärjestelmän uudistamisesta on tällä hallituskaudella tehty useita selvityksiä. Toivottavasti tuleva hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, eikä ainoastaan teetä selvityksiä. Perhevapaalta palaavan asema tulisi turvata määräaikaisella irtisanomissuojalla. Perhevapaiden jakamiseen vanhempien kesken tulisi luoda lisää kannusteita ja kustannukset tulisi jakaa tasaisesti molempien työnantajien kesken.

 

Niko Aaltonen, hallituksen puheenjohtaja, Mika Varjonen, toiminnanjohtaja, Tradenomiliitto TRAL ry

 
Julkaistu kohteessa Yleistä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Uusimmat blogissa