Kampuskeskustelua TS:ssa

Hyvä, että asiat etenevät!

Kolmen koulukeskittymän malli etenee

Turun kaupunginhallitus päätti myönteisen ja odotetun päätöksen, että Turun AMK:n Kupittaan kampushanketta lähdetään viemään eteenpäin neuvottelumenettelyllä. Uudisrakennuksen toteutuminen merkitsee myös, että lukiotoimintaa voidaan keskittää ajanmukaisiin ja uusittuihin toimitiloihin Sepänkadulle ja että Turun Ammatti-instituutin toimintaa voidaan koota Ruiskadulle Peltolan koulukeskittymän lähelle. Nämä kolme koulukeskittymää parantavat merkittävästi oppimisympäristöjä sekä lisäävät koulutuksen laatua ja kustannustehokkuutta.

Toteutuessaan Kupittaan kampus vahvistaisi maamme vahvinta samalla kaupunginosa-alueella sijaitsevaa korkeakoulukeskittymää. Päätös kampusalueen rakentamisesta osoittaa vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Samalla se on pyrkimys rakentaa todellinen innovaatiokeskittymä, jota suunnitellaan osaamiskeskusohjelman jatkoksi vuodesta 2014 alkaen.

Turun AMK:n opiskelijat ja henkilökunta ovat olleet innokkaasti suunnittelemassa uusia toimitiloja, jotka ovat välttämättömiä ammattikorkeakoulu-uudistuksen ja toimipisterakenteen kehittämiseksi. Maakunnassa hajallaan olevia toimintoja on keskitetty suurempiin kokonaisuuksiin monilla toimipisteratkaisuilla. Rakenteellisen kehittämisen seuraava luonteva vaihe on Turussa hajallaan olevien toimintojen keskittäminen kustannustehokkaisiin kokonaisuuksiin.

Kampushanke ja alueelle suunniteltu palloiluhalli tuovat alueelle merkittävää uutta elinvoimaa. Yhdessä Kupittaan kampuksen kanssa kaupunginosa muodostaa yhtenäisen ja toimivan kokonaisuuden. Alueella sijaitsee urheiluhalli, jäähalli, maauimala, pesäpallostadion, useita jalkapallokenttiä, luistelurata ja pyöräilyvelodromi. Näin tämä alue muodostaa tulevaisuudessa sekä henkistä että fyysistä elinvoimaa lisäävän kokonaisuuden.

Kupittaan aluetta tulisi edelleen kehittää viihtyvyyden, palveluiden ja liikennejärjestelyjen suhteen. Sinänsä Kupittaan asema tarjoaa jo nykyisin hyvät liikenneyhteydet Helsingin suuntaan, mutta pikaraitiotie tarjoaisi uusia mahdollisuuksia opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuuden parantamiseksi.

Kampusalueen opiskelijoille luodaan todelliset mahdollisuudet valita opintojaksoja entistä joustavammin siten, että valinnat tyydyttävät opiskelijoiden ja heidän työnantajiensa tarpeita. Tämä on tärkeää, sillä suurin osa opiskelijoista on nykyään kiinni työelämässä ja tietää aiempia sukupolvia paremmin millaisiin työtehtäviin he tulevat sijoittumaan.

Tiukentuva taloustilanne edellyttää, että Turkuun luodaan kustannustehokkaat koulutuksen rakenteet lukioille ja toisen asteen ammatilliselle koulutukselle. Ammattikorkeakoulu on koonnut jo investointirahastoon melkoisen summan, jolla voidaan kattaa suuri osa investoinnin kustannuksista.

Kampussuunnitelmaan sisältyy myös kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja. Tukipalveluiden järjestäminen tulee myös entistä kustannustehokkaammaksi. Kolmen koulukeskittymän toteuttaminen pitää talouden pyörät pyörimässä. Näemme kampushankkeen Kupittaan alueen ja kaupunkikuvan kehittämisen kannalta erittäin merkityksellisenä panostuksena tulevaisuuteen.

Sanni Rostedt
Turun AMK:n alumnien puheenjohtaja

Niko Aaltonen
Turun AMK:n valtuuskunnan puheenjohtaja

Juha Kettunen
Turun AMK:n hallituksen puheenjohtaja ja rehtori

Julkaistu kohteessa Yleistä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Uusimmat blogissa