Teemat

Aluevaalit 2022

”Minulle on kertynyt kokemusta sosiaali -ja terveyspalveluista Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtajan tehtävästä ja toiminnasta kaupunginhallituksen edustajana sosiaali- ja terveyslautakunnassa.

Aluehallinto on tullut minulle tutuksi Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuuston jäsenenä sekä maakuntahallituksen varajäsenenä. ”

Ei koske minua!
Tämän vastauksen olen saanut useilta tutuilta, kun olen kysellyt tietävätkö he mikä on hyvinvointialue tai mitä tehtäviä alueelle tulee hoidettaviksi.

No kyllä koskee!
Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä aluepelastuslaitos siirtyvät kunnista uusille hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lähtien. Samaan organisaatioon tulevat myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin kuntayhtymät sekä monia muita pienempiä sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymiä. Alueet järjestävät esimerkiksi seuraavia palveluita: erikoissairaanhoito, terveyskeskukset, hammashoito, vanhuspalvelut, lastensuojelu ja pelastustoimi.

Aluevaalien vaalipiiri on koko Varsinais-Suomi, eli vaikkapa turkulaista ehdokasta voivat äänestää turkulaiset, salolaiset, kaarinalaiset, loimaalaiset jne.

Aluevaalit eivät koske minua – No kyllä koskee! Lue lisää mistä aluevaaleissa on kysymys.

Teemat aluevaaleihin 2022

💙Hoitoon pitää päästä kun tarve on.

Hoitoon pääsyn pullonkaulat ratkeavat vain julkisen-, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistoiminnalla. Käyttöön tulee ottaa laajasti myös palvelusetelit ja digitaaliset palvelut. Asiakkaalla tulee olla valinnanvapaus, jossa vaihtoehtona oltava myös omalääkärijärjestelmä.

💙Järkevä taloudenpito on palveluiden turva.

Resurssit hallinnon sijasta tekeviin käsiin. Palvelut pitää tuottaa kestävästi ja kustannustehokkaasti. Erityistä huomiota pitää kiinnittää toimiviin ja yhteensopiviin tietojärjestelmiin.

💙Ei uutta verotusporrasta nostamaan veroja.

Maakuntaveroa ei tule ottaa käyttöön, koska se kiristää verotusta eikä takaa parempaa hoitoa. Hyvinvointialueen rahankäytön tulee olla avointa ja läpinäkyvää.

💙Julkisen sektorin ohella tarvitaan yrityksiä ja järjestöjä.

Suomen suurimmassa hallinto- ja palvelu-uudistuksessa tarvitaan kaikkia toimijoita. Hyvinvointialue on yli kahden miljardin budjetillaan myös iso hankintayksikkö, joka luo markkinoita myös pienille ja keskisuurille yrityksille sekä järjestöille. 

💙Pelastuslaitoksen palokunnat luovat arjen turvallisuutta.

Ensihoito- ja pelastusyksiköiden toimintakenttä on laaja, apua pitää saada sujuvasti maaseudulta saaristoon asti, tässä yhtälössä sopimuspalokunnat ovat tärkeässä roolissa.

Teemat kunnallisvaaleihin 2021

Kehittyvä Turku menestyy

Turkua pitää uudistaa ja rakentaa rohkeasti. Nyt pitää satsata käynnissä olevaan positiiviseen kehitykseen. Turku tarvitsee uusia asuin- ja työpaikka-alueita, yrityksiä sekä investointeja.

Lapsiperheiden palvelut perheen ehdoilla

Turku tarvitsee uusia asukkaita. Lapsiperheiden palveluista on huolehdittava hyvin. Pienten lasten päiväkotien ja koulujen on sijaittava turvallisen matkan päässä, kodin lähellä. Perheille on tarjottava mahdollisuus itse valita laittavatko lapsensa kunnalliseen vai yksityiseen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon. Tarjolla pitää olla myös erilaisia osa-aikaisia hoitomuotoja. Lapsissa ja nuorissa on Turun Tulevaisuus!

Turku on houkutteleva asuinpaikka

Turun tonttitarjonnan on oltava riittävä ja houkutteleva. Kohtuuhintaisia tontteja on oltava tarjolla eri puolilla kaupunkia. Turku menettää vuosittain satoja kaupungille tärkeitä lapsiperheitä ja muita veronmaksajia lähikuntiin. Näin ei voi jatkua! Nuorille ja opiskelijoille pitää olla tarpeeksi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Kotipalveluiden hyvä laatu ja saatavuus takaavat senioriväestölle mahdollisuuden asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan.

Turusta valmistuville työtä

Turkulaisista korkeakouluista ja oppilaitoksista valmistuville on löydyttävä työmahdollisuuksia kotiseudulta. Ei ole kenenkään etu, että työpaikat keskittyvät pääkaupunkiseudulle. Kaupungin pitää tarjota opiskelijoille harjoittelupaikkoja ja lopputöiden aiheita sekä houkutella Turkuun uusia yrityksiä ja valtionhallinnon yksiköitä.

Joukkoliikenne on fiksu tapa liikkua

Joukkoliikenne tarvitsee lisää resursseja. Toimiva joukkoliikenne vähentää ympäristön saastumista ja katujen ruuhkautumista. Ilmastoidut, siistit ja esteettömät bussit luovat lisää matkustusmukavuutta. Joukkoliikenne on järkevä valinta kaupunkilaiselle!

Viihtyisä ja turvallinen Turku

Riittävä katuvalaistus ja ulkoalueiden hyvä hoito luovat arjen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Keskikaupungista pitää tehdä siisti ja houkutteleva kaikkien turkulaisten oma ”olohuone”, johon on helppo tulla, kävellen, pyörällä, bussilla ja henkilöautolla.

Terve talous on kaiken lähtökohta

Turun tulot ja menot pitää saada tasapainoon. Turkuun tarvitaan lisää yrityksiä, jotka luovat uusia työpaikkoja ja tuottavat tätä kautta kaupungille sen kipeästi kaipaamia lisätuloja. Näin pystymme vastuullisesti rahoittamaan tulevaisuudessa yhä suuremmiksi nousevia julkisten palveluiden kuluja. Kaupungin pitää pystyä luomaan edellytykset sille, että elinkeinoelämällä on hyvät toimintamahdollisuudet ja yritysten on helppo sijoittautua Turkuun.

Uusimmat blogissa