Turku edelleen maan kehityksen veturi – osaavan työvoiman saatavuus pullonkaulana

Turku on viimeiset pari vuotta ollut maan taloudellisen kehityksen veturi, ja on sitä edelleen. Positiivinen rakennemuutos alueen elinkeinoelämässä jatkuu.

Osaavan työvoiman saatavuudesta Turun seudulla on tullut todellinen pullonkaula monella alalla, ja tämä heijastuu koko maan kilpailukykyyn. Kasvualueen tukeminen koituu koko maan hyödyksi.

Kauppakamareiden tuoreesta kyselystä käy ilmi, että osaajapula kurittaa yrityksiä sekä haittaa niiden kasvua ja kehitystä. Kyselyn mukaan Varsinais-Suomessa esimerkiksi rakennus- ja hyvinvoinnin aloilla tunnistetaan haasteita osaavan työvoiman saamisessa.

Työtehtävät vaativat yhä useammin korkeakoulutasoista osaamista. Esimerkiksi Teknologiateollisuuden mukaan 60 prosentilla teknologia-alalle rekrytoitavista uusista työntekijöistä tulisi olla korkeakoulututkinto tai sitä vastaava osaaminen.

Osaajia tarvitaan maan kasvualueen teknologia- ja rakennusteollisuuden sekä kulttuuri- ja hyvinvointialojen vahvistamiseksi. Tästä syystä Turun ammattikorkeakoulu on hakenut opetus- ja kulttuuriministeriöltä neljää uutta koulutusvastuuta, jotka ovat liikunnanohjaaja (AMK), rakennusarkkitehti (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikan insinööri (AMK) sekä englanninkielinen muusikkokoulutus.

Olemme esittäneet näitä uusia koulutusvastuita ministeriölle, koska kaikille niille on selkeä tilaus alueella. Lukuisat työelämän organisaatiot ovat antaneet puoltavat lausuntonsa uusien koulutusten saamiseksi Turun seudulle.

Liikunnanohjaaja (AMK) -koulutuksen saaneita tarvitaan kasvavaan liikuntakaupunkiin vastaamaan muun muassa lasten ja nuorten valmennuksen haasteisiin. Liikunta-alan korkeakoulutusta ei ole Varsinais-Suomessa.

Kupittaan liikuntakampus on merkittävä yhtenäinen kokonaisuus, ja koulutus kytkeytyisi erinomaisesti nykyisiin fysioterapia-, sosionomi-, terveydenhoitaja-, terveysteknologia-, tanssinopettaja- ja teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutuksiin.

Englanninkielinen muusikkokoulutus toisi Turkuun kansainvälisiä huippumuusikoiksi opiskelevia taitajia, jotka vahvistaisivat Turun Filharmonisen Orkesterin, Turun kaupunginteatterin, Åbo Svenska Teaterin sekä Turun ja Naantalin musiikkijuhlien toimintaa.

Koulutus sisältäisi musiikin opetuksen ja esittämisen uudet teknologiat ja sovellutukset: etäläsnäoloa, online-pedagogiikkaa ja monipaikkaista esitystoimintaa.

Rakennusarkkitehtejä (AMK) tarvitaan talonrakennusteollisuuden tueksi. Taustalla ovat myös rakennussuunnittelun muuttuneet osaamisvaatimukset. Koulutuksessa keskeisessä roolissa olisivat digitaalinen prosessi rakentamisen tietomallin ympärillä, talonrakentaminen ja korjausrakentaminen, laivanrakennuksessa tarvittava suunnittelu sekä sisustussuunnittelu.

Koulutus saattaisi myös houkutella tyttöjä tekniikan koulutuksen pariin.

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörejä (AMK) tarvitaan teknologiateollisuuden kasvun takaamiseksi. Turun alueelta puuttuu sähkö- ja automaatiotekniikan korkeakoulukoulutus.

Teknologiateollisuuden koulutus- ja osaamisen linjaus nostavat automaation yhdeksi tärkeimmistä tarpeista. Sähkökäyttöjen ja automaation lisääntyminen nostaa tarvetta eri aloille suuntautuville sähkösuunnittelijoille; näitä aloja ovat muun muassa rakennusteollisuus, meriteollisuus (laivojen sähkö- ja automaatiojärjestelmät), autojen ja muiden kulkuneuvojen sähköistyminen sekä akkuteknologioiden, sähkökäyttöjen ja uusiutuvien energioiden TKI-toiminnat. Lisäksi on tärkeää varmistaa koulutuspolkujen jatkumo toiselta asteelta.

Niko Aaltonen

Turun ammattikorkeakoulun hallituksen puheenjohtaja

Niina Ratilainen

Turun ammattikorkeakoulun hallituksen varapuheenjohtaja

Julkaistu kohteessa Yleistä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Uusimmat blogissa