4.2.2010 Tradenomiliiton tiedote

Tradenomien keskipalkka on kehittynyt hyvin, varsinkin kun ottaa huomioon että työvuosia on takana keskimäärin vain 5,6.

 

Tradenomiliitto TRAL ry
julkaisuvapaa heti


Tradenomien palkkakehitys oli maltillista vuonna 2009

Tradenomiliitto TRAL ry:n vuotuisen työmarkkinatutkimuksen mukaan tradenomien palkkakehitys oli varsin maltillista vuonna 2009. Keskipalkka nousi 2970 euroon kuukaudessa, nousua edellisvuoteen verrattuna oli keskiarvolla mitattuna 3,1 prosenttia.  Ammattivuosia tradenomeilla on valmistumisensa jälkeen keskimäärin 5,6 vuotta takanaan.

Tradenomikunnan vaatimaton ansiokehitys verrattuna aiempiin vuosiin selittyy talouden yleisellä taantumalla. Lama vaikutti muun muassa yksityisellä sektorilla solmittuihin työehtosopimuksiin, jotka olivat palkankorotustasoltaan aiempia vuosia alhaisempia. Myöskään tulospalkkioita ei maksettu entiseen tapaan; viime vuonna tulospalkkioita maksettiin vain 32,2 prosentille sen piiriin kuuluvista tradenomeista, kun vastaava luku vuonna 2008 oli lähes 54 prosenttia. Lisäksi työajan lyhennyksinä toteutetut lomautukset näkyvät tradenomien palkkatason kehityksessä.

Tradenomikunnan toimiasematasossa on jatkunut siirtymä toimihenkilötehtävistä asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Yhä suurempi osa tradenomeista sijoittuu työelämän asiantuntija-, keskijohto- sekä johdon tehtäviin. Siirtymää selittää paitsi tradenomikunnan työvuosien karttuminen, myös se, että aiempaa useampi tradenomi työllistyy valmistumisensa jälkeen suoraan asiantuntijatehtäviin.
 
– Olemme määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti tehneet edunvalvontatyötä, jotta tradenomit sijoittuisivat työmarkkinoilla koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Menestyksekkään edunvalvonnan lisäksi on ilahduttavaa nähdä, että tradenomit omalla osaamisellaan ovat osoittaneet, että he ovat työelämän asiantuntijoita, sanoo TRAL:n puheenjohtaja Niko Aaltonen.

Sukupuolten välinen palkkaero hieman kaventunut

Naistradenomien keskiarvopalkka oli 2809 euroa, kun vastaava luku miestradenomeilla oli 3338 euroa. Palkkaero miesten eduksi oli vajaat 529 euroa kuukaudessa, kun viime vuonna palkkaero oli 570 euroa. Eroa selittää edelleen suurelta osin naisten ja miesten väliset erot toimiasemasijoittumisen suhteen. Osa palkkaerosta jää kuitenkin edelleen selittämättömäksi tekijäksi.

TRAL julkisti marraskuussa tasa-arvokyselyn tulokset, josta kävi ilmi, että erityisesti tradenominaiset kokivat tulleensa useissa tilanteissa syrjityksi työelämässä, myös ansiokehityksessä. Noin puolet tasa-arvokyselyyn vastanneista naisista koi ansiokehityksensä kärsineen tai muuten joutuneensa työsuhteen ehtojen osalta epäedullisempaan asemaan sukupuolensa, raskauden tai vanhemmuuden takia.

Uudistukset korkeakoulusektorilla välttämättömiä

Sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä tradenomien sijoittumista koulutusta vastaaviin tehtäviin edistetään TRAL:n mielestä parhaiten paitsi nykyisen lainsäädännön tehostetulla valvonnalla, perhevapaiden kustannusten tasaisemmalla jakautumisella sekä koulutussektorin uudistuksilla.
Helmikuun alussa julkistetun ns. Ahtelan työryhmän loppuraportti sisältää monia ehdotuksia, jotka ovat samansuuntaisia TRAL:n edunvalvontatavoitteiden kanssa. Erityisesti laadullisten elementtien tuominen osaksi korkeakoulujen rahoitusta ohjaisi myös koulutusmääriä aiempaa paremmin. TRAL on edellyttänyt sekä laadullisia mittareita että tradenomikoulutuksen aloituspaikkamäärien kriittistä tarkastelua koko 2000-luvun ajan.

– Olemme vuosikausia edellyttäneet korkeakoulutuksen rahoitukseen myös laadullisia elementtejä, jossa esimerkiksi valmistuneiden laadullista sijoittumista seurattaisiin tarkasti. Mikäli nämä uudistukset toteutuisivat lähiaikoina, on niillä vaikutus myös tradenomien parempaan sijoittumiseen työmarkkinoilla, toteaa Aaltonen.

Lisätietoja:
Niko Aaltonen, puheenjohtaja
p. 040-512 2836

Mika Varjonen, toiminnanjohtaja
p. 040 – 001 6900

Työmarkkinatutkimus toteutettiin lokakuussa 2009 ja siinä selvitettiin tradenomien palkkakehitystä sekä sijoittumista eri toimialoille ja asematasoille. TRAL on ainoa ammattijärjestö, joka on järjestelmällisesti tutkinut jo yli kymmenen vuotta tradenomien työoloja, palkkakehitystä sekä sijoittumista työelämään. Laajoilla otannoilla toteutetut tutkimukset takaavat vertailukelpoiset, realistiset tulokset tradenomien palkkakehityksestä ja samalla tradenomien tilannetta voidaan verrata muihin korkeakoulutettuihin ryhmiin.

Tradenomiliitto TRAL ry on akavalainen tradenomi-, BBA- ja tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden sekä näitä tutkintoja opiskelevien ammattijärjestö. TRAL edustaa ja palvelee jäseniään työelämään ja työsuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. TRAL toimii tradenomikoulutuksen ja tradenomien urakehityksen edistäjänä. Jäseniä liitossa on jo yli 24 000. www.tral.fi

 
Julkaistu kohteessa Yleistä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Uusimmat blogissa